One Drop Zen Slovenija

One Drop Zen: Indosan Sogenji, 2019

avgust 2019 | Indosan Sogenji, Indija

V mesecu avgustu je v Zen budističnem samostanu Indosan Sogenji v državi Telangana v Indiji potekalo kar nekaj zanimivih dogodkov. Letos smo samostan obiskali Seiga, Nika, Špela in Seijitsu.

Opat Bodhidhamma je s svojo skupinico v preteklih tednih na samostanskem zemljišču posadil več kot 500 dreves. Pred kratkim zgrajeni vodni rezervoarji omogočajo redno zalovanje rastlinja tudi v času uničujoče poletne vročine na Dekanski planoti. Indosan zato postaja vedno bolj zelen in tak privablja vedno več dnevnih obiskovalcev, ki sem pridejo v miru preživeti nekaj časa.


Nova stavba, t.i. Hiša RACK, v kateri je glavna samostanska hala in nekaj spalnih prostorov, je dokončana. Ostalo je le še nekaj dela na strehi, na kateri raste tudi velik kip stoječega Gautama Bude, ki bo imel nadzor nad ozemljem. Gautama Buda je že upodobljen tudi v dveh novih kipih: v enem, ki ga prikazuje v sedečem položaju, in v drugem, ki ga kaže med prosjačenjem miloščine.


V mesecu avgustu je zrastel tudi manjši objekt, ki zagotavlja nekaj več namestitvenega prostora.


Avgustovski dogodki v Indosanu so se pričeli enajstega z otvoritvijo teden dni trajajočega karate-do kampa, ki sva ga vodila s Seigo. V pomoč sta nama bili naši članici Nika in Špela. Večina otrok in odraslih udeležencev je prišla iz Maharasthre, sosednje indijske države. Četudi so bili različnih starosti, so bili vsi izjemno motivirani in se zelo trudili pri usvajanju tehnik in razumevanju tega, da je vadba borilnih veščin na pravi način (budo) pomemben del zenovske prakse kot celote. Ob koncu kampa smo priredili izpite za rumeni pas, ki so ga uspešno opravili vsi udeleženci in zato prejeli tudi certifikat.


Osemnajstega je iz japonskega samostana Sogenji v Indosan prispel Harada Roshi, na poti ga je spremljal menih Gensei. Na ta dan so se v samostanu pričeli zbirati udeleženci sesshina, intenzivnega meditacijskega treninga, iz indijskih držav Telangana, Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu in Delhi.


Sesshin se je z Roshijevim uvodnim govorom ter pojasnilom pravil in postopkov pričel na večer devetnajstega avgusta. Četudi so predani budisti, večina udeležencev sesshina ni bila zelo vešča oz. vajena prakse zazena, sedeče meditacije. Kljub temu so v svoje sedenje vlagali zelo veliko truda in doslednosti. Uspešnost ohranjanja tišine izven meditacijske hale pa je bila nekaj čisto drugega. Zato je imel sesshin nekaj čisto posebnega okusa. ;)


Roshijeva predavanja o budističnem nauku, Dharmi, so bila osredotočena na osnove Budovega učenja in kako jih vpeljati v vsakdanje življenjske situacije. Predavanja, ki jih je Bodhidhamma iz japonščine prevajal v hindi, so med udeleženci pritegnila veliko pozornosti in zanimanja. Poleg teh rednih sesshinskih predavanj je Roshi vsak dan sesshina učil tudi, kako pravilno sedeče meditirati oz. izvajati zazen, kakšna je pravilna drža, kakšno je pravilno dihanje in kako pravilno uravnavati um. Zelo lepo je bilo videti, kako so poslušalci Roshijeva navodila nemudoma zapopadli in pričeli izvajati.


Sesshin se je zaključil na jutro štiriindvajsetega avgusta. Kmalu za tem je za udeležence sesshina sledila slovesnost Jukai, na kateri smo osvežili oz. sprejeli osnovna etična načela, ki izvirajo iz jasnosti prebujenega uma. Slovesnost je potekala na prostem, pod šotorom, v t.i. indijskem slogu s 30 minutami priklanjanja in zatekanja k modrosti Bude.


Na večer istega dne smo imeli v sproščenem, prijateljskem in veselem vzdušju kratko praznovanje Roshijevega 79. rojstnega dne. Postregla se je tronadstropna torta s slano-pekočimi tipično indijskimi prigrizki.


Petindvajsetega avgusta je Indosan obiskalo večje število gostov, prbl. 1.400 oseb iz različnih delov držav Telangana in Maharasthra, da so prisostvovali slovesnosti ob uradni otvoritvi Hiše RACK. Sledil je javni dogodek Mednarodne organizacije budistične mladine, ki ga je z govorom otvoril Harada Roshi, sledili pa so mu govori Bodhidhamme in predstavnikov organizacije iz različnih indijskih držav. Govori so motivirali zbrano množico, kar se je poznalo v prijetnem vzdušju med vegetarijansko pojedino in kasnejšim druženjem po območju samostana, v objektih in na prostem.


Harada Roshi in menih Gensei sta sredi popoldneva zapustila Indosan in se odpravila nazaj v Sogenji na Japonskem. Štirje slovenski člani pa smo v samostanu ostali še nekaj dni, pomagali pri čiščenju in delu ter skupaj z Bodhidhammo in člani samostanske skupnosti preživljali čas v zenovski praksi.


Seijitsu