One Drop Zen Slovenija

Sutra srca velike popolne modrosti (Srčna sutra)

Maha Prajna Paramita Hridaya Sutra

Avalokitešvara Bodhisattva je ob globoki praksi popolne modrosti spoznal, da je vseh pet agregatov praznih, in tako presegel vse trpljenje.

Šariputra! Oblika se ne razlikuje od praznine, praznina se ne razlikuje od oblike. Oblika je praznina in praznina je oblika. Isto velja za občutke, zaznave, mentalne tvorbe in zavest.

Šariputra! Vsi pojavi so zaznamovani s praznino: ne nastajajo niti ne preidejo, niso niti nečisti niti čisti, ne naraščajo niti ne upadajo. V praznini ni oblik, ne občutkov, ne zaznav, ne mentalnih tvorb, ne zavesti, ne oči, ne ušes, ne jezika, ne telesa, ne uma, ne barve, ne zvoka, ne vonja, ne okusa, ne tipa, ne predstavljivega. Ni sveta od oči do zavedanja. Ni niti nevednosti niti konca nevednosti. Ni ne starosti ne smrti, niti ni konca starosti in smrti. Ni trpljenja, ne vzroka zanj, ne prenehanja, ni ne poti, ne spoznanja, ne dosežka, ker ni nič doseči.

Bodhisattve temeljijo na popolni modrosti in so brez ovir uma. Brez ovir ni strahu. Onkraj vseh iluzij so v nirvani. Vse Bude preteklosti, sedanjosti in prihodnosti se zanašajo na popolno modrost in pri tem dosegajo neprekosljivo, celotno in popolno prebujenje.

Zato spoznajmo: popolna modrost je velika transcendentalna mantra, velika svetla mantra, najvišja mantra, mantra brez primere, ki odvzema vse trpljenje, ki je resnična, brez laži.

Razglasimo mantro polne modrosti, razglasimo mantro, ki se glasi: Gyate, gyate, paragyate, parasamgyate, bodhi svaha! (Gremo, gremo, gremo čez, gremo popolnoma čez, na obrežje prebujenja. Tako bodi!)


Maka Hannya Haramita Shingyo

Kan Ji Zai Bo Sa.

Gyo Jin Han Nya Ha Ra Mi Ta.

Ji Sho Ken Go On Kai

Ku Do Is Sai Ku Yaku.

Sha Ri Shi.

Shiki Fu I Ku.

Ku Fu I Shiki.

Shiki Soku Ze Ku.

Ku Soku Ze Shiki.

Ju So Gyo Shiki.

Yaku Bu Nyo Ze.

Sha Ri Shi.

Ze Sho Ho Ku So.

Fu Sho Fu Metsu.

Fu Ku Fu Jo.

Fu Zo Fu Gen.

Ze Ko Ku Chu.

Mu Shiki Mu Ju.

So Gyo Shiki.

Mu Gen Ni Bi Zes Shin Ni Mu

Shiki Sho Ko Mi

Soku Ho Mu Gen Kai Nai Shi.

Mu I Shiki Kai.

Mu Mu Myo.

Yaku Mu Mu Myo Jin.

Nai Shi Mu Ro Shi.

Yaku Mu Ro Shi Jin.

Mu Ku Shu Metsu Do.

Mu Chi Yaku Mu Toku I

Mu Sho To Ko Bo Dai Sat Ta E.

Han Nya Ha Ra Mi Ta Ko.

Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge

Ko Mu U Ku Fu On Ri Is Sai

Ten Do Mu So Ku Gyo

Ne Han San Ze Sho Butsu E

Han Nya Ha Ra Mi Ta Ko

Toku A Noku Ta Ra Sam

Myaku San Bo Dai Ko Chi

Han Nya Ha Ra Mi Ta.

Ze Dai Jin Shu Ze

Dai Myo Shu.

Ze Mu Jo Shu.

Ze Mu To Do Shu.

No Jo Is Sai Ku Shin Jitsu

Fu Ko Ko Setsu

Han Nya Ha Ra Mi Ta Shu.

Soku Setsu Shu Watsu.

Gya Tei Gya Tei. Ha Ra Gya Tei.

Hara So Gya Tei.

Bo Ji Sowa Ka.

Han Nya Shin Gyo.